Щитовидната жлеза и органичен йод

Щитовидната жлеза е най-голямата ендокринна жлеза, една от най-главните жлези с вътрешна секреция, за пълноценната дейност на която е нужен ежедневно постъпващ с храната безопасен органичен йод. Но нарушенията в дейността на щитовидната жлеза при дефицит на йод далеч не са единствените и най-страшни последствия от този дефицит. От ежедневно постъпващия в организма с храната и водата безопасен йод част отива за синтезиране на хормоните на щитовидната жлеза,  по-голямата част е необходима за извеждане на токсините от организма и за образуването на нови клетки.

От което следва, че добрите резултати от изследването на щитовидната жлеза не означават, че организмът няма нужда от йод. Почти толкова йод, колкото е необходим на щитовидната жлеза, е необходим и за поддържане на здравето на млечните жлези. В по-малки количества и на всички останали органи.

Говори се, че Баба Ванга в средата на 80-те години била казала: “Ще се намери лекарство от всички болести, ще го произвеждат от водорасли и ще се продава по целия свят.” 
Дали Баба Ванга не е имала предвид йода от морските водорасли? Основен резервоар на йод е световния океан – в 1 л вода се съдържат 50 мг йод.

ЙОДЪТ НЕ Е ЛЕКАРСТВО. ТОЙ ПРЕДОТВРАТЯВА БОЛЕСТИТЕ.  ТОЙ Е В ОСНОВАТА НА НАШЕТО ЗДРАВЕ.

Възможно ли е благополучието на всеки човек, страна, свят, стратегически да зависи от един микроелемент, когато всъщност за здравето на организма са необходими 25 микроелементи, като 18 от тях са абсолютно необходими, а останалите 7 – просто полезни (в меда има 22 от 25-те микроелемента).

Пример за стратегическата роля на йода е Япония: независимо от ядрените бомбардировки и разрушения по време на Втората световна война, страната много бързо се възстановява и напредва, за  30-35 години заема лидерски позиции благодарение на интелекта, трудолюбието, спокойствието, и даже дълголетието на хората, които ежедневно чрез храната получават от 1000 до 13 000 мкг йод.

“Дефицитът на йод в хранителните продукти е форма на вътрешен биотероризъм. “

“Йодофобният биотероризъм е реална заплаха за нацията и се маскира като защитник на щитовидната жлеза.”  

“Йодофобният биотероризъм може да бъде предотвратен посредством обучение на медицинските специалисти и обществеността.”

 

Доктор Guy E. Abraham – един от водещите в света изследователи по йода, предполага, че дневната норма на  йод, необходим и достатъчен за цялото тяло,  е 13 мг/ден… 
Щитовидната жлеза, за да се поддържа достатъчно ниво на йод,  се нуждае ежедневно от около 6 мг/ден. 
Млечната жлеза има нужда най-малко 5 мг йод, като около 2 мг йод остават за нуждите на други тъкани. 

Според д-р  Guy E. Abraham, “медицинската йодофобия”, т.е. неоснователен страх от употреба и предписване  на препоръчителните дози на органичен йод,  в комбинация с не провеждането на  важни клинични изследвания  за дневната норма на йод, необходим за оптимално физическо и психическо здраве, може да бъде причина за човешка смърт и страдания,  по-мащабни от времето  на двете Световни войни. 

Американският професор доктор Guy E. Abraham предполага, че дневната норма на органичен йод, необходим и достатъчен за цялото тяло,  е 13 мг/ден, т.е.  13 000 мкг.

Ето какво споделя руски професор, детски ендокринолог, доктор на медицинските науки, член на Международния съвет за контрол на йоддефицитните заболявания Дмитрий Шилин (България от 2001 година също има член на борда на директорите на МСКЙЗ):

«Съгласно международните препоръки от 2007 година – не по-малко от това, което се полага на възрастния човек, т.е. от момента на раждане 90-120 микрограма йод  Е-Ж-Е-Д-Н-Е-В-Н-О!  Запомнете, че по време на целия период на  бебешката възраст  – поне С-Т-О!   А по какъв начин йодът, и още повече в такова количество, може да попадне в организма на бебето? Съвършено ясно, че в тази възраст това може да стане само с млякото на мама, ако тя приема достатъчно органичен йод»


«Нали не се съмнявате в това, че бебето има нужда от витамин D (рибено масло)? Да, той е необходим за нормалното развитие на скелета и за да предотврати рахит. Точно по същия начин е нужен и йод – в тази възраст за нормалното «узряване» на мозъка и за да не се допусне слабоумие. Сложно е да се каже кое е по-важното. Очевидно, че и едното и другото! Затова съвременната педиатрия, след почти стогодишната практика по профилактика с витамин D, вече по утвърдената пътечка активно би трябвало в ХХ1 век да внедри и профилактиката на йодния дефицит.»
 

ЗАПОМНЕТЕ, че в течение на 17 минути почти всичката кръв, която циркулира в нашия организъм, минава през щитовидната жлеза. В тази жлеза се намира най-добрият АНТИСЕПТИК – ОРГАНИЧНИЯТ ЙОД, който, ако се приема ежедневно, убива всички устойчиви и неустойчиви микроби.

Първият, който е обяснил функциите на щитовидната жлеза, е англичанинът Уортон (1656).

Двадесет години по-късно било установено, че дейността на щитовидната жлеза е свързана с мозъка и емоциите.

Много по-късно Ейген Бауман (Eugen Baumann) (1895-1896) е  установил, че в тъканта на щитовидната жлеза на животните има йод.

Първото научно обоснование за връзката между «гушата» и дефицита на йод е резултат на широкомащабно изследване в началото на миналия век, проведено от американските  изследователи, лекарят Дейвид Марин и неговия колега Кимбал  (*Marine. David and Kimball, O. P.: The Prevention of Simple Goitre in Man. A. M. A. Jour., Vol. 77, No. 14 ), след което прозвучават актуални и сто години по-късно думи: 

«Ендемичната гуша може да бъде зачертана в списъка на човешките болести много бързо, достатъчно е обществото да приложи необходимите усилия в това направление».

 

 

Здравето на организма  зависи от здравето на милиардите клетки на епителната, съединителна,нервна и мускулна тъкан, които го изграждат – чисти ли са от токсини, пълноценно ли функционират.

«Клетъчното здраве зависи от три фактора: непрекъснато постъпване на биологично активни вещества, кислорода и хормоните на щитовидната жлеза»  –
пише американският д-р Broda Otto Barnes (1906-1988), който почти петдесет  години  наред изучавал щитовидната жлеза.

Като резултат от тези проучвания се появил и тест БТТБ, с помощта на който човек може сам да определи състоянието на своята жлеза: сутрин след сън в продължение на 5 дни нормалната температура точно 10 минути  трябва да се държи в рамките на 36.56°– 36.78°.

 

Професор  Robert D.Utiger  MD,  редактор на журнала на Американската  Тиреологична Асоциация, създател  на главния тест  в тиреологията – теста за наличие  в кръвта на тиреотропния хормон (TSH)  и теста за наличие в кръвта на Т3,  признава че «най-добрия тест за работата на хормоните на щитовидната жлеза  това е оценката на температурата на тялото, а не TSH.

 


ОТ ЕВТИНО ПО-ЕВТИНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗА ДЕЦА И ЗА ВЪЗРАСТНИ, СТИГА ДА ИМА ЖЕЛАНИЕ. 

Температура, по-ниска от 36.56° говори за понижена дейност на щитовидната жлеза – хипотиреоза.

Температура, по-висока от 36.78° говори за повишена дейност на щитовидната жлеза – хипертиреоза.

Причините за възникване  на хипертиреозата не бива да се свързват с това, че човек ежедневно приема излишен над 1000 мкг йод. Те  могат да бъдат свързани с високо токсична кръв и лимфа именно  поради липса на йод.

Според д-р Broda Otto Barnes дисфункцията на щитовидната жлеза е симптом, а не болест, и допълва, че при около 40% от възрастното население се наблюдават симптомите на хипотиреоза.

Д-р Broda Otto Barnes счита, че хипотиреоза и хипогликемия са взаимно свързани. Той предполага, че хипофункцията на щитовидната жлеза затормозява функциите на черния дроб, т.е.причината е йоддефицит.

От друга страна, хипотиреозата значително влияе и на хипергликемията. Двете явления имат сходна симптоматика: умора, слабост, склонност към инфекции, увеличено ниво на мазнини в кръвта, т.е.основната част от диабетиците страдат от хипотиреоза.

При захарен диабет тип 1 става въпрос за понижено изработване на инсулин от ендокринните клетки, предизвикано от разрушаването на тези клетки под влияние на патогенни фактории – вирусна инфекция, паразити, стрес и др.

При  захарен диабет тип 2 панкреасът изработва инсулин, но клетките в организма не го възприемат, защото при затлъстяване се променя структурата или количеството на рецепторите на мембраната. Ръстът на мастните клетки в организма и затлъстяването, се  провоцират от натрупаните токсини..

И в двата случая причината е дефицитът на йод – понижена дейност на щитовидната жлеза, нарушена обмяна веществата, натрупване на токсини, слаб имунитет.

През 1992 г. Специалисти от катедрата по медицина в Университета в New Mexico School of Medicine study установили, че апатията и умората често са предизвикани от непълноценна  дейност на щитовидната жлеза (Fuller D. Thyroid and Vital Health).

Редица известни ендокринолози считат, че  хипотиреоза предизвиква нервните разстройства и емоционалният стрес.
Докторът на мед.науки H.F.Stoll отбелязва следните симптоми, които са характерни и за хипотиреозата: раздразнение, мнителност, разсеяност, отслабване на паметта, остри безпокойства, депресии, пристъпи на гняв, шантаж.

След родовата депресия също може би възниква в резултат на хипотиреоза, когато мозъкът изпитва кислороден глад и недостиг на хранителни вещества.

За  синтеза на йодосъдържащи хормони щитовидната жлеза ежедневно трябва да получава йод. Йод е нужен и за да не се допуска кислороден глад на клетките. Йодът  е и  един от необходимите микроелементи за клетъчното здраве. Което означава, че три  от трите основни фактора, отговарящи за здравето на клетките, зависят от ежедневното постъпване на органичен йод в организма.

Резултат от прием на органичен йод при хашимото.

Функцията на щитовидната жлеза и ролята и върху цялата ендокринна система

Пускане на видеото

Водосраслите са специализирана „жива храна“, която изчиства и храни организма на клетъчно ниво, едновременно. Дава ни 28 микро и макроелемента в органическа форма, всичките 20 аминокиселини, 8 от които незаменими, полиненаситени мастни киселини, фукоидан, фибри, алгинова киселина, витамини, един от които е витамин В12, всички вещества необходими за нормалното протичане на жизнените процеси през целия ден и запълва недостига на органичен йод в нашия организъм. Технологията на производство няма аналог в световен мащаб.

Пускане на видеото

Всички продукти може да се закупят от сайта : www.vertera.org след безплатна регистрация получавате 30%   или 50%  отстъпка.

50.png

Заповядайте в нашата група в телефрам за въпроси относно здравето и резултати  от използването на геловете. 

Каня ви в групата ни във facebook: 🍀Здравница🍀 - светът на здравите хора.