Световната конспирация срещу здравето

– Защо здравеопазването става все по-скъпо?
– Защо човечеството става все по-болно?
– Защо се появяват непрекъснато нови болести?
– Защо все повече хора са недоволни от официалната медицина?
– Защо все повече болни търсят алтернативни пътища на лечение?
– Защо официалната медицина не признава алтернативните лечебни методи.

В книгата на Д-р Атанас Гълъбов “Световната конспирация срещу здравето” ще намерите отговор на всички тези въпроси.

Приятно четене!