Въпросник за сърдечно-съдови рискови фактори

Молим Ви да отговорите на въпросите, за да идентифицирате рисковите фактори за развитието на сърдечно-съдови заболявания.

Въпросник за рисковите фактори от сърдечно-съдови заболявания.

Leave this field blank
(Помощ. Холестеролът (CS) е нормален - не повече от 4,9 mmol / l)

Изчисляване на идеалното ви тегло с помощта на индекса на телесна маса. Индексът на телесна маса е равен на съотношението на телесното тегло в килограми към квадрата на височината в метри.

Индексът на телесна маса е равен на съотношението на телесното тегло в килограми към квадрата на височината в метри.
Полученият номер съответства на приетата понастоящем кореспонденция:
по-малко от 15 – остра
поднормено тегло 15-20 – поднормено тегло
20-25 – норма
25-30 – наднормено тегло
30-35 – първа степен
затлъстяване 35-40 втора степен затлъстяване
повече от 40 – трета степен затлъстяване

Въз основа на нормата от 20-25 и височина, можете да изчислите идеалното тегло. Техниката, както всички останали техники, дава само приблизителен резултат и е предназначена за възрастни.
Калкулаторът по-долу ще изчисли и текущия ви индекс.