‼ВНИМАНИЕ – ОПАСТНОСТ ОТ ☢РАДИАЦИЯ☢

“Погребаните в саркофаг реактори в Чернобил са се активизирали и заработили отново, изпускайки тонове радиация . !!!!!

Информацията е отпреди минути с гриф Строго секретно.

Излива се неконтролируeмо 3 пъти повече радиация от 1986г.

Източник:

Риа Новости от 12 май 2021 – https://ria.ru/20210512/reaktsii-1731996078.html

Научно списание Science от 06 май 2021 – https://www.sciencemag.org/podcast/chernobyl-s-ruins-grow-restless-and-entangling-macroscopic-objects

НА ПЪТ СМЕ ИСТОРИЯТА ОТ 1986 ГОДИНА ДА СЕ ПОВТОРИ. ВРЕМЕ Е ДА ВЗЕМЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ДА МОЖЕ РАДИЦИЯТА ДА НЕ НАНЕСЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА ВИ. 

Радиацията е един от най-големите проблеми за живота и здравето на нас, хората. Тя не може да се види, да се чуе, почувства, помирише или вкуси. Тя е безмълвен и тих убиец. Води до множество тежки усложнения, разтеглени в период на десетки години или до бърза смърт взависимост от количеството. Наскоро излязоха публикации за манифестациите на 1 май 1986 г. – време, в което големи територии на България са били замърсени с радиация.
На 26 април 1986 г. в 01.23 ч. се случва огромно нещастие в световен мащаб, в мирно време. Избухва една от най-тежките екологични катастрофи, която и днес уврежда здравето на хиляди хора, експлоадира IV реактор от съветската атомна електроцентрала „Чернобил“. Първите пожарникари пристигат 2 минути след взрива и активирането на пожарната аларма. Те нямат никаква защита, а към 02 часа пожарникарите вече имат радиационен загар и повръщат. Оказвана им е помощ на място. Едва в 03.30 часа по-късно е установено наличието на радиация. Свидетели от пожарникарите, които по-късно умират са споменавали, че са усещали метален вкус и боцкане по лицето.
Няма точен брой на жертвите, които са загинали в резултат на прекомерното излагане на радиация. Учени правят предположения, че между 0,05-0,1% от световното население е пряко засегнато от Чернобил, а 1% косвено.
България не остава незасегната от аварията. За периода 30 април – 2 май радиоактивното замърсяване на приземния въздух се повишава няколко хиляди пъти след аварията. Замърсени с радиация са 4,3% (4 800 кв. км) с концентрации 37-185 kBg/ m2
Междувременно радиоактивните частици вече се разпространяват свободно из атмосферата и проникват в почвата с помощта на пролетните дъждове. Радиоактивното замърсяване се отразява на бързия растеж и големия размер на растенията. Засегнати са както селскостопански култури, така и тези в необработваемите от човека площи.
Въпреки това генетичните мутации продължават и днес. Те засягат не само хора, но и растения и животни, които са родени след инцидента. Броят на онкологичните заболявания скача многократно. Според Международната агенция за ракови изследвания аварията в Чернобил ще отнеме живота на още 16 000 европейци до 2065 г.

ЗА ВИТАЛИЙ КОРЗУН, КОЙТО ПРЕЗ 1971 Г. ПОГЪЛНА СМЪРТОНОСНИ ДОЗИ РАДИАЦИЯ И ОЦЕЛЯ

Учените отдавна търсят начин за безопасно изхвърляне на навлезлите в тялото радионуклеиди. Един от тях е Виталий Наумович Корзун. Той е роден на 20 декември 1937 г. в Житомир, Северна Украйна. Според публикация на Инженерно-технологическия институт/ Университер Украйна, ученият е професор в катедра за хранителни технологии, научната му степен е доктор на медицинските науки от 1995 г., защитава академичен ранг професор през 1999 г.
През 1967 г. е завършил медицинския институт в Киев, където е работил в периода от 1970 до 1974 г. През 1971 г. излага живота си на риск при защитаването на докторска дисертация.
Виталий Корзун е ръководител на Лаборатория по радиационна хигиена на храните на Научния център по радиационна медицина към Академия по медицински науки в Украйна (Киев, 1987 -2003 г.) Междувременно е професор в катедра „Технология на храните“ към Киевския университет по икономика (2000-2004 г.).От 2004 г. е ръководител на лабораторията по специални хранителни продукти и епидемиология на храненето в Институт по хигиена и медицинска екология към Национална академия на науките на Украйна в Киев.
По времето на студената война прави експеримент, който би могъл има фатален край за броени дни. През 1971 г. в Ленинградския научен институт по радиационна хигиена Виталий Корзун е твърдо решен да защити докторска дисертация. Темата е:
“Ефективност на превантивните лекарства при едновременното приемане на Цезий-137 и Стронций-90 в човешкия организъм.”
За нуждите на медицинските устройства Цезий-137 се произвежда в малки количества чрез ядрено делене.
Но той е и един от страничните продукти, които се получават в ядрени реактори и при тестване на ядрено оръжие. С дългия си живот в продължение на десетки години радиоактивния Цезий 137 се среща в околността на местности, където са изпробвани ядрени оръжия, както и в резултат на изпускане от авариите на атомните електроцентрали в Чернобил през 1986 г. и Фукушима през 2011 г. Смесен с прах радиоактивния изотоп не може да се види и се разпространява с водата.
Външното излагане на големи количества Цезий-137 може да причини изгаряния, остра радиационна болест и смърт. Може да увеличи риска от рак поради излагането на високоенергийни гама – лъчения.
Вътрешното приемане на Цезий-137 чрез поглъщане или вдишване позволява разпространението му в меките тъкани, особено мускулната тъкан. Поради бета-частиците и гама-лъчението рискът от развитие на онкологични заболявания отново е увеличен.
Радиоактивният Sr-90 може да се вдиша, но най-опасно за човешкото здраве е поглъщането му с храна или вода. Веднъж навлязъл в тялото Стронций-90 влиза във взаимодействие с калций и става част от състава на костите и зъбите. Попаднал там той може да причини рак на костите, костния мозък, меките тъкани около костта и левкемия
За да защити докторската си дисертация той трябвало да направи експеримент върху хора.
Успял да убеди 9 напълно здрави доброволци да участват. За да им вдъхне кураж лично той се присъединил към тях. Така станали 10 човека, които трябвало да погълнат едновременно Цезий-137 и Стронций-90.
Но имало ден, в който доброволците могат да се откажат от участието си в експеримента. Един от тях решил да се откаже и с това провокирал отпадането и на другите участници, както и провалянето на защитата на цялата докторска дицертация.
Какво направил обаче Виталий Корзун?
Пред перспективата дългогодишните му проучвания да бъдат провалени той изпил смъртоносната комбинация от радиоактивните Цезий-137 и Стронций-90.
Но това не било достатъчно за младия учен.
За да докаже тезата си, той изпил дозата и на доброволеца, който се отказал.
Така през 1971 г. в тялото му съществувало радиация с 70-100 пъти повече от изложените на аварията в Чернобил през 1986 г. И оцелял!

Но как?

Вече имало опити по време на Студената война, които доказвали, че има начин за отстраняване на радионуклеидите от тялото. Ключът за отстраняването им се криел в кафявите морски водорасли. Младият лекар знаел, че в тях има отлични сорбенти, които се свързват с тежки метали и радионуклеиди и позволяват безопасното отделяне на тези вещества. Експериментът имал пълен успех и доказал, че препарати с кафяви водорасли намаляват дозата на натрупване на Стронций с 6,5 пъти, а на Цезий с 13,5 пъти. Това още веднъж потвърдило изследванията, направени преди това върху опитни животни, че алгиновата киселина и нейните соли, изолирани от кафяви водорасли като Ламинария, която се консумира от векове от народите на Азия, имат не само противовъзпалителни свойства, но и ефективно отстраняват източниците на вътрешна радиация, тежките метали и токсините от тялото.
Аудиторията била изумена от смелостта на младия учен. А още по-изумителното е, че това не се отразява на здравето му и той издържа проверката на времето. Именно Виталий Корзун е един от учените. За първи път се предлафат природни и химични съединения, които редуцират натрупването на радиоактивните форми на Цезий и Стронций с 95-97%. Това е ефикасно и при животни, които са приемали радиоактивни фуражи в продължение на 2 години. Въз основата на тези резултати в социалистическия СССР още по време на студената война са одобрени лекарствени средства, наречени фероцианиди, които служат за антидот. Този сорбент се продава под други имена (Raidiohordaze и Желязна синеродиста смола). Произвежда се и в Германия, Япония, Чехослования, Китай. Използвал се след авариите в Украйна и Япония.
Виталий Наумович Корзун доказва, че най-добрия начин за превенция на йод дефицитните заболявания е използването на морски храни като риба, миди и водорасли. Създадената от него добавка Vahba йод е сред топ 100 от най-добрите стоки в Украйна за периода 2006/7 г. През 2011 печели награда от украинския конкурс „Изобретение на годината“, а през 2012 г. от Международен конкурс за инвестиции и иновации.
Освен това той участва в разработването на хранителни добавки от водорасли като “Ziravit” “Laminaryn”, “Biostar”. В последните години се отдава на Вертера.
Единствено в кафявите водорасли се съдържат алгинати, които се използват за изготвяне на алгинатни превръзки за силно инфектирани, хронични и тежки открити рани. Освен това силните желиращи свойства на алгинатите от водорасли се използват и в кулинарията. Това обяснява защо Вертера гел е подобна гелообразна форма. Освен това водораслите Ламинария имат силни антимикробни свойства и успешно преодоляват устойчиви бактерии, развили антибиотична резистентност. Съдържат естествения бета глюкан Ламинарин, който стимулира функциите на имунната система. Кафявите водорасли са богати на флоротанини, които имат доказани противоалергични свойства.
Днес можем да изчистим организма си с помощта на създадените от Виталий Корзун и екипа му органични храни. Това не са лекарства и нямат нищо общо с хранителните добавки. Една от тези суперхрани е 100% oрганичен клетъчен гел от морски водорасли Ламинария – Вертера гел. Произведен от Vertera Organic – Русия, в екологично чист район. Специална разработка и единствената в света подобна патентована формула. Строг контрол на всички производствени процеси, удостоверен с редица национални и международни сертификати. Международен сертификат ISO 22000:2005. Чрез спазването на изискванията на този стандарт Vertera отговаря и на изискването за внедрена система за Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР), съгласно Закона за храните и Регламентите на ЕС. Продукт на годината в Русия за 2015 година !

Вашите ползи от Вертера Гел:

-Детоксикация – прочиства тялото от токсините и отпадъчните продукти на метаболизма.
-Хармонизира работата на всички органи и стимулира тъканната регенерация.
-Осигурява високи нива на енергия и подобряване на общото състояние.
-Оптимизира процесите на Биохимична реакция и биорегулация.
-Влияе благоприятно на водно – солевия обмен.
-Предотвратява много заболявания, свързани с дефицит на полезни вещества за организма. Съдържа всички естествени субстрати, чиято липса причинява метаболитни заболявания.
-Активира регенеративните процеси на организма след болест.
-Поддържа и подобрява състоянието на болен организъм по време на лечение.
-Повлиява организма положително при почти всички заболявания
 
 
Безспорно едно от най-големите доказателства за ефективността на тези продукти е самият професор Виталий Корзун, роден през 1937 г., който и днес е в отлично здраве.

Всички продукти може да се закупят от сайта : www.vertera.org след безплатна регистрация получавате 30%  отстъпка за всички продукти или 50%  отстъпка при полупка на 3 продукта, получавате 6

ТУК може да видите резултати на наши клиенти, които използват продуктите на Vertera

Заповядайте в нашата група в телефрам за въпроси относно здравето и резултати  от използването на геловете. 

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

 

Благодарим Ви!